vua-zalo vua-zalo

Cài đặt quảng cáo GDN

Hiện nay, quảng cáo GDN có thể hiển thị trên hai triệu website khác nhau và có thể tiếp cận đến hơn 90% tổng số người dùng internet. Điều đó đồng nghĩ với việc, lượng khách hàng tiềm năng mà quảng cáo GDN có thể tiếp cận là vô cùng lớn, đây là điều kiện tiên quyết giúp quảng cáo của bạn có thể đáng giá là thành công hay không.

Cài đặt quảng cáo GDN

1. Cách nhắm mục tiêu trong quảng cáo GDN

Trong phạm vi tiếp cận rộng lớn của quảng cáo GDN, để đạt được các mục tiêu khi tạo chiến dịch quảng cáo thì bạn cần phải cài đặt nhắm mục tiêu sao cho chính xác.

Từ khóa: Việc cài đặt từ khóa giúp bạn lựa chọn được các từ khóa sẽ được sử dụng trong nhóm quảng cáo để nhắm tới các đối tượng mục tiêu quảng cáo.

Đối tượng quảng cáo: Nhắm mục tiêu đối tượng theo quảng cáo sẽ giúp bạn hướng quảng cáo GDN đến những đối tượng cụ thể dựa trên sở thích hoặc các hành vi (truy cập vào các trang web). Google Ads có thể sử dụng dữ liệu từ các Nguồn đối tượng của bạn để cải thiện đặt giá thầu và nhắm mục tiêu của các chiến dịch đối tượng.

Nội dung hiển thị: Nhắm mục tiêu theo nội dung hiển thị quảng cáo trên nội dung của các trang web, ứng dụng và video liên quan trực tiếp đến từ khóa của bạn. Tùy chọn này có thể thu hẹp đáng kể phạm vi tiếp cận của bạn.

Vị trí đặt: Xác định rõ vị trí đặt trên trang web mà bạn muốn banner hiển thị.

2. Cài đặt chiến dịch quảng cáo GDN

Bước 1: Setup chiến dịch mới

Bước 2: Cài đặt loại chiến dịch hiển thị và doanh số

Ở bước này bạn cần lựa chọn loại hình chiến dịch, quảng cáo GDN sẽ hiển thị ở vị trí như thế nào và hiển thị ra sao.

Bước 3: Đặt giá thầu

Với những mới tạo quảng cáo GDN thì bạn nên lựa chọn phương thức đặt giá thầu thủ công.

Bước 4: Cài đặt nhóm quảng cáo

Trong cài đặt nhóm quảng cáo với những chủ đề hoặc thông điệp cụ thể, bạn sẽ target đến các đối tượng dựa trên các phân tích về sở thích, thói quen, hành vi …

Cài đặt quảng cáo GDN

Bạn nên phân tích rõ người bạn muốn tiếp cận ngay cả việc họ đang nghiên cứu hoặc lập kế hoạch gì?

Cài đặt quảng cáo GDN

Cài đặt nhân khẩu học: Tiếp cận đối tượng mục tiêu dựa trên độ tuổi, giới tính…

Cài đặt quảng cáo GDN

Tạo lập nội dung quảng cáo hiển thị bao gồm: Từ khóa, chủ đề và vị trí đặt

Cài đặt quảng cáo GDN

Trong bước này bạn cũng cần hoàn thành các ý tưởng về từ khóa.

Cài đặt quảng cáo GDN

Lựa chọn chủ đề để nhắm mục tiêu đến nhiều trang web, ứng dụng và video.

Cài đặt quảng cáo GDN

Cài đặt vị trí hiển thị quảng cáo: Bạn muốn quảng cáo của mình hiển thị ở đâu thì thiết lập cho quảng cáo hiển thị ở (trên Youtube hay mạng hiển thị)

 Bước 5: Cài đặt nhắm mục tiêu tự động

Bạn nên lựa chọn mục tiêu tự động, điều này sẽ giúp bạn quảng cáo của bạn có thể tiếp cận với nhiều khách hàng hơn so với khách hàng đã nhắm mục tiêu với cùng một chi phí quảng cáo.

Bước 6: Đặt giá thầu nhóm quảng cáo

Bạn nên tính toán ngân sách mà mình sẽ chi ra cho chiến dịch quảng cáo để đặt loại giá thầu phù hợp. Một số loại giá thầu như:

  1. CPC (chi phí mỗi nhấp chuột) nâng cao
  2. CPA (giá mỗi chuyển đổi) mục tiêu
  3. ROAS (lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo) mục tiêu
  4. CPM (giá mỗi nghìn lần hiển thị)
  5. Tối đa hóa số lần nhấp
  6. Chi phí mỗi lần tương tác
  7. Đặt giá thầu CPC thủ công
  8. Đặt giá thầu quảng cáo google dislay network

Bước 7: Tạo quảng cáo

Khi hoàn thành bước này là quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu hoạt động, khi đó bạn cần phải theo dõi sát sao hiệu quả của quảng cáo để có thể điều chỉnh, tối ưu quảng cáo kịp thời.

3. Thủ thuật tối ưa quảng cáo GDN

Theo dõi và điều chỉnh gái thầu ở những trang web có tỉ lệ chuyển đổi tốt nhất.

Loại bỏ các vị trí hiển thị mà bạn cho là không thích hợp với nội dung quảng cáo và đối tượng quảng cáo nhắm đến.

Thay đổi nội dung và kích thước của banner để tìm ra được banner hoạt động tốt nhất.

Thay đổi nội dung landing page với những nhóm quảng cáo đáp ứng được mục tiêu để tăng tỷ lệ chuyển đổi

Kết luận: Bạn có thể làm cho quảng cáo của mình hiển thị đến những người trước khi họ tìm kiếm các sản phẩm mà bạn cung cấp, đây có thể là chìa khóa cho chiến lược quảng cáo tổng thể của bạn. Bạn cũng có thể nhắc về những gì mà họ quan tâm, như trong trường hợp remarketing cho những người trước đây đã truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn.